R a Š, s.r.o.

Naša spoločnosť sa zaoberá inžinierskou a investičnou činnosťou v stavebníctve a sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti cestnej dopravy. Robíme a vybavujeme pre vás nasledovné pre pozemné stavby, pozemné komunikácie a cestnú dopravu.
Pozemné stavby

Vybavíme v stavebníctve

projekčná činnosť
vybavenie územného rozhodnutia
vybavenie stavebných povolení
kolaudácia stavebných objektov
kolaudácia ČOV
geodetické práce
zabezpečenie stavebného dozoru
realizácia inžinierských sietí
povolenie zmeny v užívaní stavby

Zobraz viac

Služby pre pozemné komunikáce

Vybavíme pre komunikácie

projekčná činnosť
povolenia na uzávierku ciest
rozhodnutia na užívanie komunikácie
rozhodnutia na výrub drevín
určenie použitia dopravných značiek
kolaudačné rozhodnutie
ohlásenie stavby
povolenia na nadrozmernú/mernú prepravu

Zobraz viac

Služby v cestnej doprave

V cestnej doprave

udelenie licencie spoločenstva
povolenia na výkon prevádzkovateľa
vydanie osvedčenia na dopravu
udelenie koncesie pre taxi
zvýšený počet motorových vozidiel
iné, pýtajte sa
zmena sídla spoločnosti
zmena konateľov spoločnosti

Zobraz viac